• Monitorering og sikkerhet

    Spesialister innen

    sensorteknologi

  • SiteSense

    Neste generasjons sensorløsning

    kommer snart

Neste generasjons sensorløsningSiteSense

SiteSense er en moderne sensorplattform og skybasert løsning for overvåking av miljø og sikkerhet. Ved hjelp av sensor- og skyteknologi vil SiteSense gi bedrifter og næringer full kontroll på sine miljø ved å tilby sanntids data fra sensorer, muligheter for analyser og statistikk, og varsle ved avvik.

Les mer om SiteSense

Zabbix

Sensorfabrikken tilbyr konsulenttjenester innen monitorering av IT systemer, infrastruktur og sikkerhet. Ved hjelp av Zabbix plattformen leverer vi profesjonelle løsninger og tjenester tilpasset ditt behov.

Kontakt oss for mer informasjon.